BKT’nın Eksikliklerinin ve Aksaklıklarının İfa ve İfa Engelleri Hukukundan Örneklerle Sergilenmesi
,

Detaylı İncele

55 Yıl 55 Makale, Ankara 2017, s. 223-230.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, Cilt 15 Sayı 2 Temmuz 2016 (Özel Sayı) Cilt II, İstanbul, Seçkin, 531-560.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Cilt 15 Sayı 1 Ocak 2016 (Özel Sayı) Cilt II, İstanbul, Seçkin, 451-458.

İÜHFM Cilt 73, Sayı 1, 2015, 531-560.

Detaylı İncele

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı