Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın Amacı

Rona SEROZAN Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı, ulusal ve uluslararası (karşılaştırmalı) düzeyde hukuk araştırmalarında bulunmak, bu gibi araştırmaları teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek; bu sayede çağdaş, demokratik, sosyal hukuk devletine yakışan bir hukuk düzeninin oluşmasına katkıda bulunmak ve ülke hukukunun Avrupa Birliği’nin hukukuna uyum sağlama – özellikle Avrupa Birliği’nin kazanımlarına ayak uydurma – sürecine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı