Burs ve Destekler

Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı Bursları

Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı 2023-2024 akademik yılı burs başvuruları 15 Mart 2023 tarihinde başlamıştır. Başvurular 30 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Sonuçlar 15 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır.

Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı, karşılaştırmalı hukuk araştırmalarında bulunulmasını teşvik etmek ve desteklemek; çağdaş, demokratik, sosyal hukuk devletine yakışan bir hukuk düzeninin oluşmasına katkıda bulunmak ve özellikle ülke hukukunun Avrupa Birliği hukukuna uyum sağlama sürecine yardımcı olmak amacıyla yaşı otuz sekizi geçmemiş olan genç akademisyenlere her yıl 1 ila 6 ay arasında değişen bir süre için 3 yurtiçi ve 3 yurtdışı bilimsel araştırma bursu verecektir.

Burs başvuru koşulları hakkında ayrıntılar aşağıdaki belgelerde yer almaktadır:

Başvuru

Başvuru ve eklerinin bilgi@ronaserozanvakfi.org adresine aktarılması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Evet. doktora bursu için 1 Ocak 1993/ doçentlik bursu için 1 Ocak 1985 ve sonrasında doğmuş olan adaylar 2023-2024 akademik yılı için bursa başvurabilirler.

Doktora sonrası çocuk doğurmuş adaylar için bu süre 4 yıldır.

“Sevimli, güleç bir hukuku gerçekleştirecek, hukukçuyu yurttaş indinde bir ‘tezvirci’, aydın indinde bir ‘tutucu’, bazı düşünürler indinde de ‘kötü insan’ olmaktan kurtaracak, hukukçuluğu bir ‘utanç uğraşısı’ndan bir ‘kıvanç uğraşısı’na dönüştürecek gerçek hukukçular, fildişi kulesinde tüm otoritelerini yitireceklerinden, bilgiçlik mitlerinin çökeceğinden ürken ve yasa – hukuk özdeşliği saplantıları yerine beş duyularından caymayı yeğleyen apatik ‘yasa bilgicileri’nin ‘Çin Seddi’ni yıkmalı…”

Yasacılık ve Hukukçuluk ÜstüneMHAD, Cilt 4, Sayı 6, 1970, 107-115.

Önemli Tarihler

Başvuru tarihleri:           15 Mart – 30 Nisan 2023

Sonuçların açıklanması: 15 Haziran 2023

 

Burs Miktarları

Yurtiçi Araştırma Bursları

  • Doktora tezi aşamasında bulunanlar için aylık 7.000 TL
  • Doçentlik tezi aşamasında bulunanlar için aylık 10.000 TL

Yurtdışı Araştırma Bursları

  • Euro para birimini kullanan ülkeler için:
  • Doktora tezi aşamasında bulunanlar için aylık 1.000 EUR
  • Doçentlik tezi aşamasında bulunanlar için aylık 1.350 EUR
  • Diğer ülkeler için:
    • Doktora tezi aşamasında bulunanlar için aylık 1.100 USD
    • Doçentlik tezi aşamasında bulunanlarda aylık 1.500 USD
Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı