Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Cilt 3, İstanbul, Beta, 2016, 2497-2505.

Detaylı İncele

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı