İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Cilt 15 Sayı 1 Ocak 2016 (Özel Sayı) Cilt II, İstanbul, Seçkin, 451-458.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı