55 Yıl 55 Makale, Ankara 2017, s. 223-230.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı