Sosyal Hukuk, Sayı: 1, Mayıs 2017, 24-29.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı