Konferans & Bilimsel Toplantılar

Vakıf kuruluş amacına hizmet etmek üzere yerli ve yabancı konukların katılımı ile panel, konferans, kongre gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu sayede karşılaştırmalı hukuk araştırmalarını desteklemek hedeflenmektedir.

Bir Sözleşme Adaleti Sorunu Olarak Bilgi Asimetrisi ve Çözüm Yolları

Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı, tebliğ çağrısına göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Başvuru sonuçları (tebliğ başlıklarına göre alfabetik sırayla) aşağıda açıklanmıştır, kabul edilen tebliğlerin sahiplerini tebrik ederiz.

  • Bir Bilgi Asimetrisi Sorunu Olarak: İzahname Sorumluluğu (Prospectus Liability, Prospekthaftung) Özellikle Hukuki Niteliği ve Uygulama Alanı ile Sınırlarının Belirlenmesi Bağlamında – Simge SARAÇOĞLU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
  • Borçlanma Araçları Piyasasında Bilgi Asimetrisi: Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının İşlevleriDr. Damla Gül TARHAN (Amsterdam Üniversitesi, Hukuk ve Ekonomi Merkezi Misafir Öğretim Üyesi)
  • Ceza Koşulları Üzerindeki Yargısal Denetimi Gerekçelendirmek ve Uygulama Alanını Genişletmek: Borçlunun Sınırlı Rasyonalite ile Karar Alma Sorunu – Dr. Işıl YELKENCİ (Marmara Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
  • Çevrimiçi Pazaryerlerinde Yer Alan Tüketici Geri Bildirimlerinin Bilgi Asimetrisini Giderici Fonksiyonu Üzerine Düşünceler – Sinem ÖZYİĞİT (Yeditepe Üniversitesi, Doktora Bursiyeri)
  • Eşik Bekçilerinin Bilgi Tekelinde Rekabet: Bilgi Asimetrisinin Neden Olduğu Giriş Engellerini Aşmak Mümkün mü? – Dr. Erman EKİNGEN (Çukurova Üniversitesi, Öğretim Görevlisi)
  • Sözleşme Adaleti ve Algoritmik Fiyatlandırma Sorunu – Dr. Gizem ALPER (Avukat, Ankara Barosu)
  • Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Alacaklıdan Kaynaklanan Bilgi Asimetrisinin Borçlunun Tazminat Sorumluluğuna Etkisi; Özellikle Zararın Öngörülebilirliği İlkesi – Sena ARSLAN (Yalova Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
  • Şirket Devralmalarında Bilgi̇ Asimetrisi Ve Çözüm Yolları  – Dr. Zahide ALTUNBAŞ SANCAK (Avukat, İstanbul Barosu)
  • Şirket Devralmalarında Bilgi Asimetrisini Gidermeye Yönelik Sözleşmesel Mekanizmalar -İmza İle Kapanış Arasındaki Dönem Üzerine Bir İnceleme – Dr. Gökçe KURTULAN GÜNER (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi) / Dr. Cem VEZİROĞLU (Koç Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi)

Çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Geçmiş Konferanslar

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı