Kitaplar

Serozan Hukukta Yöntem – Mantık

8 Mart 2024/tarafından basakbasoglu

Serozan Medeni Hukuk Genel Bölüm / Kişiler Hukuku

8 Mart 2023/tarafından basakbasoglu

Miras Hukuku

8 Mart 2023/tarafından admin

Serozan Borçlar Hukuku Genel Bölüm – İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme

8 Mart 2023/tarafından basakbasoglu

Borçlar Hukuku Özel Bölüm

26 Ekim 2020/tarafından admin

İstanbul Şerhi – Türk Borçlar Kanunu & Yürürlük Kanunu (4 Kitap – 8 Cilt Takım)

26 Ekim 2020/tarafından admin

Medeni Hukuk Genel Bölüm/ Kişiler Hukuku

26 Ekim 2020/tarafından admin

Faşizm ve Kapitalizm

25 Ekim 2020/tarafından admin

Hukukta Yöntem – Mantık

23 Ekim 2020/tarafından admin

Devlet ve Hukuk

22 Ekim 2020/tarafından admin

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Genel Bölüm – Kişiler Hukuku – Aile Hukuku

21 Ekim 2020/tarafından admin

Çocuk Hukuku

20 Ekim 2020/tarafından admin

Borçlar Hukuku Genel Bölüm III (İfa, İfa engelleri, Haksız zenginleşme)

19 Ekim 2020/tarafından admin

Turkish Report to the XIXth International Congress of Comparative Law

18 Ekim 2020/tarafından admin

Eşya Hukuku I

17 Ekim 2020/tarafından admin

Sözleşmeden Dönme

16 Ekim 2020/tarafından admin

Tüzel Kişiler: Özellikle Dernekler ve Vakıflar

15 Ekim 2020/tarafından admin

Aile Hukuku

14 Ekim 2020/tarafından admin

Borçlar Hukuku: Özel Bölüm

13 Ekim 2020/tarafından admin

Eşya Hukuku

12 Ekim 2020/tarafından admin

Die Rolle des Militärs in der Entwicklung der Türkei

11 Ekim 2020/tarafından admin

Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma

10 Ekim 2020/tarafından admin

Die Überwindung der Rechtsfolgen des Formmangels

9 Ekim 2020/tarafından admin
Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı