İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2017, 1491-1507.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı