İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, Cilt 15 Sayı 2 Temmuz 2016 (Özel Sayı) Cilt II, İstanbul, Seçkin, 531-560.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı