Cumhuriyet, 25 Kasım 1978.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı