Cumhuriyet, 20 Aralık 1979.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı