Yargı Dergisi, Sayı 27, 1978, 17-18.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı