Günışığı, Nisan 2003, Sayı 2, s. 8-9.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı