Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt II, İstanbul, Beta, 2003, 499-516.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı