Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, Beta, 2001, 987-1014.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı