Güncel Hukuk, 36-40.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı