Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, 2011, 663-673.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı