Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, Der Yayınları, İstanbul, 2011, 209-220.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı