Cilt: 15 Sayı:173/4, 1996, 577-598.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı