İBD, Cilt 65 Sayı 10-12, 1991, 797-808.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı