Prof. Dr. Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul, Aybay Yayınları, 1996, 102-111.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı