Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul, 1979, 709-727.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı