Bülent Davran’a Armağan, İstanbul, Beta, 1998, 133-142.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı