Yasa Hukuk İçtihat ve Mevzuat Dergisi, Cilt: 18 Sayı:214/9, 1999, 1085-1088.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı