Üniversite Öğretim Üyeleri Derneğinin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 50. Yıl Dönümünde (1998’de) Düzenlediği Panelde Yapılan Konuşmalar, 1998.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı