Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Vedat Yayınları, İstanbul, 2007, 2029-2036.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı