Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul, Alkım Kitabevi, 2007, 715-740.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı