Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul, Beta, 2008, 361-368.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı