Sözleşmeden dönmenin, sözleşmeyi aynen -iptal – gibi, geçmişe etkili dolaysız bir yıkıcı güçle, hiç kurulmamışcasına silip süpüreceği ve buna bağlı olarak dönme sonrası çözülme ilişkisinin hukuki sebebin ortadan kalkmasına dayanan bir haksız zenginleşme sorumluluğuyla belirleneceği yolundaki yadırgatıcı varsayım günümüzde yerini daha gerçekçi bir anlayışa bırakmaktadır. Bugün ağır basan anlayışa göre, ister ifa öncesinde, ister ifa sonrasında gerçekleştirilsin, dönmenin olumsuz gücü, sözleşme ilişkisinin sadece içeriğine yönelik bir dolaylı güçtür.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı