Tüzel Kişiler: Özellikle Dernekler ve Vakıflar, 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1994.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı