Eşya Hukuku I, 3. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2014.​​

Dikkatli bir okuyucu, kitabın geleneksel ders kitaplarında benimsenen yaklaşımdan ayrımlı bir yaklaşımla yazıldığını, konularla ilgili önceliklerin ve ağırlıkların da değişik olduğunu saptayacaktır.

Kitabın yazılmasındaki temel amaç, kurallar, kavramlar ve kurumlar arasındaki karşılıklı bağlantıları, onları taşıyan temel ilkeleri ve onları yaratan maddi gereksinimleri göstermek olunca, bu ayrım doğal karşılanmalıdır.

Satın Al

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı