Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık

Basım Tarihi: 2024 Şubat

Basım Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 257

Boyut: 16,2 x 23,5 cm

Baskı: 3
ISBN/Ref: 9786254327520

Satın Al

Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık

Basım Tarihi: 2022 Ekim

Basım Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 528

Boyut: 16,2 x 23,5 cm

Baskı: 9
ISBN/Ref: 9786254322860web

Satın Al

Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

Basım Tarihi: 2022 Eylül

Basım Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 672

Boyut: 16 x 24 cm

Baskı: 8
ISBN/Ref: 9789750279959

Satın Al

Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık

Basım Tarihi: 2022 Şubat

Basım Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 697

Boyut: 16,2 x 23,5 cm

Baskı: 8
ISBN/Ref: 9786254320972

Satın Al

Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
Basım Tarihi: 2019 Ocak
Basım Yeri: İstanbul
Sayfa Sayısı: 366
Boyut: 16,5 x 23,5 cm
Baskı: 4
ISBN/Ref: 9786057909602

Satın Al

(Faruk Acar, Emre Gökyayla ve Murat Develioğlu ile), 2. bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2018.

Satın Al

Medeni Hukuk Genel Bölüm/ Kişiler Hukuku, 8. bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2018.

Bu kitap, medeni hukukla ilgili temel bilgilerin teorik ve pratik öneminin ve bu bilgileri kavrayıp özümseme zorluğunun bilincinde kaleme alınmıştır.

Bu kitapta yalnız öğrencilerin temel bilgileri edinmesi amaç değildir. Aynı zamanda öğrencilerin kurallar, kavramlar, ve kuramlar arasında sağlam mantıksal köprüler kurma yeteneğini kazanması, kuralların, kuramların ve kavramların tarihsel, ekonomik ve sosyal arka planını tanıması, ayrıca edinilen bilgileri uygulamaya aktarmanın yolunu yordamını kavrayıp hukuki problemleri çözme becerisini geliştirmeyi amaçlamıştır.

Faşizmin Sosyal Kökenleri ve İşlevleri Üstüne Teoriler

(Angelo Tasca, Arthur Rosenberg, Otto Bauer, August Thalheimer), İstanbul, Ayrıntı, 2018.

“Lümpen-Bohem kitlelerin, küçük burjuvazinin, orta sınıfların faşizme yatkın ideolojik konumları ile ekonomik bunalımların yarattığı umutsuzluk ve bezginlik iklimi, faşizmin oluşmasında ne kadar önemli bir faktör olarak belirirse belirsin, faşizm ortamının hazırlanmasında, faşizmin iktidara getirilmesinde, faşizmin uygulanmasında bütün kuklaların ipleri, son tahlilde, emperyalist finans kapitalin elinde bulunur.”

Marksist yazarlar August Thalheimer, Arthur Rosenberg, Otto Bauer ve Angelo Tasca’nın faşizm hakkındaki düşünceleri Prof. Dr. Rona Serozan tarafından bu kitapta toplandı. Günümüzde faşizmi anlamak ve yorumlamak için…

Satın Al

Yöntembilim (metodoloji), bir iki ayrık dışında, ne orta öğretimde ne yüksek öğretimde okutulur; okutulsa bile, doğru dürüst okutulmaz. Üstelik böyle bir dersin öğrencisine sağlayacağı yarar kuşkuyla karşılanır. Dersin konusu da soyutun soyutu “nonfigüratif” bir konu olarak pek itici bulunur. Dahası var: Yöntembilimin terminolojisi sanki başka bir gezegende üretilmişçesine yadırganır. Birkaç örnek verelim: Tasım, altlama, saçmaya indirgeme, bağlam ilkesi, önermeler mantığı, Russell paradoksu, kuantum mantığı, tautoloji, aksiyom, sezgicilik, özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü olasılığın olanaksızlığı…

Şimdiye kadar pek az düşünür Marx kadar tartışılmıştır. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen Marx’ın “dünyayı değiştirmeyi” hedef alan devrimci politik fikirleri hâlâ etkili ve canlı. Bu canlılığın herkesin hayatını etkileyen kapitalist dünya sistemiyle de doğrudan ilgisi var tabii: İnsanı özüne ve hemcinslerine yabancılaştıran, tüm insani değerleri “meta”ya indirgeyen, yoksulları daha yoksul kılan, gelir uçurumunu derinleştiren, ücretleri düşüren, iş güvenliğini hiçe sayan, ekonomik krizleri ve sosyal felaketleri yaratan, hukuk devletini otoriter polis devletine çeviren, dünyanın her köşesinde maddi çıkar uğruna savaşlar çıkaran ve insanları birbirine kırdıran “kapitalizm” sürdükçe, Marx’ın anti-kapitalist görüşleri varlığını sürdüreceğe benziyor. Marx kapitalizmin şifrelerini kendine özgü metoduyla teker teker çözerken, kapitalist üretim tarzının modern devlet yapılanmasıyla olan ilişkisini de derinlemesine eleştirmiş; buradan hareketle de, insanlığın özgürleşmesi için hem modern devletin hem de kapitalizm ortadan kalkması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

Bu kitapta bir araya getirilen parçalar Marx ve Engels’in özellikle devlet ve hukuk eleştirilerini içeriyor ve bu parçalar güncel kimi sorulara da cevaplar sunuyor: Devlet nedir? Modern hukuk sistemi temelinde neye dayanmaktadır? Hukuk ve devlet arasındaki ilişkilerin kapitalizmin işleyişiyle ne türden bağlantıları vardır?

Satın Al

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı