Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara, Turhan Kitabevi, 2008, 759-777.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı