Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul, Der Yayınları, 2009, 279-288.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı