Yargı Dergisi, Sayı 44, 1979, 17-18.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı