Yargı Dergisi, Sayı 39, 1979, 11-13.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı