Yargı Dergisi, Sayı 47, 1980, 21-23.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı