Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, Beta, 1999, 311-317.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı