Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara, Seçkin, 2006, 559-563.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı