Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin, Ankara, 2006, 813-820.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı