Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2007.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı