Yargı Dergisi, Sayı 24, 1978, 9-11.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı