İBD, Cilt 57 Sayı: 1-3, 1983, 5-17.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı