C: I, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1982, 239-254.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı