İstanbul, 1988, 141-146.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı