İstanbul, Beta, 1996, s. 425-437.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı