Yargı Dergisi, Sayı 36, 1979, 17-25.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı