Die Rolle des Militärs in der Entwicklung der Türkei, Fischer, R.G., 1986.

Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1979.

Die Überwindung der Rechtsfolgen des Formmangels, Tübingen, Mohr (Siebeck), 1968.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı